rosatraktor.com
Diktaturen på Facebook blir värre…
Facebook har nu tagit ytterligare steg för att försöka tysta ner mig. Man har lagt en blockering på allt som kommer från Rosa Traktorn. Detta innebär att man inte kan dela inlägg till Facebook via …