rosatraktor.com
Projekt-EU, vare sig du vill eller inte: Lissabonfördraget enkelt förklarat.
Det här är en artikel om politik, och här är en fråga: Ska Sverige vara en nation eller en EU stat? Sedan 1973 – 78, då man förde Euro-Arab Dialogen som sedan ledde till Barcelona avtalet har EU al…