rosatraktor.com
När våra politiska ledare förgiftar vår egen brunn.
Europa idag är ett lysande exempel för hela världen på hur man förgiftar sin egen brunn. Över hela Europa antas nu lagar som kväver yttrandefriheten och människor förklaras som brottslingar så fort…