rosatraktor.com
Ett par ord om unga PK inriktade vänsteranhängare.
Man säger att stora sinnen tänker lika. Det är också sant av små sinnen, och det är särskilt sant för helt slutna sinnen. Jag är alltid imponerad av unga människor som vet så mycket om världen att …