rosamtristan.com
Miquel Serra-Ricart, en Groenlandia en 2014. |ROSA M. TRISTÁN
Miquel Serra-Ricart, en Groenlandia en 2014. |ROSA M. TRISTÁN