rosamariacurto.com
Ho vols llegir?
Original que ens parla de compartir. Compartim, segons el grau de confiaça: més a menys temps de qualitat, paraules, rialles, escrits… i racons personals.