rosamariacurto.com
Pistil i estams
Hi ha parts de la flor que per la seva discreció semblen trivials i són d’importància vital, com tantes coses de la vida.