rosamariacurto.com
Els Pilars d’Europa en l’Edat Mitjana
Diferències culturals i de classes socials, tancament amb muralles, expansió i noves rutes comercials. L’Edat Mitjana ens presenta riquesa i pobresa, contrasts molt marcats.Mentre a palau, la…