roozeshadi.com
معایب خرید اینترنتی - روز شادی
اینترنت در روش خرید کردن انقلابی به وجود آورده است. امروزه به دلیل مزایا و منفعت‌های بی‌شمار این روش، بیشتر افراد خرید اینترنتی را به روش متداول رفتن به فروشگاه‌ها ترجیح می‌دهند. با این حال این روش در کنار مزایا و فواید خود، شامل تعدادی معایب نیز می‌باشد که در زیر به آن‌ها اشاره شده …