roniyaniv.com
הרגע הזה
הרגע הזה, כשאתה במקלחת, בין קרצוף לשפשוף, נהנה מזרם המים הנעים ששוטף את הלכלוך והפיח והזיעה שהצטברו במשך היום. ואז, ללא שום אזהרה כנגד מה שתחווה בעוד רגע קט, אתה חש באופן פתאומי בידו הקרה של המוות …