roniyaniv.com
יבש, יבש כאן
מה לעשות, הקמת משפחה עם שלושה ילדים אחד אחרי השני דורשת השקעת זמן וכוח, ועד שאני מגיע לשלב שבו יש לי זמן, אני מעדיף לנוח ולא לעשות כלום. מצד שני, אני ממש מתגעגע לכתיבה. התחלתי לגלגל רעיון לנושא מוב…