roniyaniv.com
גם אני הייתי במפגש הבלוגרים אצל כרמל
וכל מה שיצא לי מזה הוא הפוסט המעפן הזה. כן. אתמול הלכתי למפגש של גיקים. הגעתי כשעה לאחר הזמן "הרשמי" שנקבע למפגש, כשהדבר היחיד שהעסיק את מחשבתי הוא איך אני נפטר כמה שיותר מהר מהשקית של הא…