romiscon.wordpress.com
גביניות מבצק שמרים
תקופה קשה ביותר עוברת על בני ישראל בכלל ועלינו בפרט.חוץ מזה שהבן שלנו משרת עכשיו בתוך עזה, גם כל החברים שלו משרתים שם בקרבי, כי.. "קרבי זה הכי, אחי". אז נכון יש אמת באמירה והגאווה היא עצו…