romiscon.wordpress.com
גולאש הונגרי
אז כן, חברים, אמרתי לכם לחכות.. זה עוד לא נגמר.באמת, אחרי שחוזרים מהונגריה ומביאים פפריקה הונגרית, לא נכין גולאש? בטח שכן.בייחוד שמצאנו שם סינר שהיה רשום עליו בעברית איך להכין את הגולאש…אבל ג…