romiscon.wordpress.com
בודפשט מבט מלמטה
זה התחיל לפני כחצי שנה, כשהתארגנו אצלנו לטיול מחלקתי, נתנו כל מיני רעיונות ובסוף עלתה העיר בודפשט כאתר לטיול.בודפשט – הונגריה.להגיד את האמת אף פעם לא התעמקתי כל כך בעיר הספציפית הזאת, האמת, ג…