romiscon.wordpress.com
קישואים מבושלים ברוטב חריף
אוכל, אוכל, אוכל, ועוד קצת אוכל. מפחיד לחשוב על זה אבל כל החיים שלנו סובבים סביב אוכל.לפעמים בימי שבת אני מוצאת את עצמי מכינה ארוחת בוקר, בראנצ', ארוחת צהריים, ארוחת ארבע, ארוחת ערב ואם זה לא מספיק…