romiscon.wordpress.com
ברווזים מזהב
פסח!! פסח מבחינתי מילה נרדפת לנקיון אביב. הזדמנות להיפטר מכל הדברים המיותרים בבית, הזדמנות לחדש דברים, הזדמנות להכניס פריטים חדשים הביתה.אמא של חברה ציינה פעם כדרך אגב שכשאתה זורק דברים מיותרים, …