romiscon.wordpress.com
ביצת הפתעה
טוב, לא במובן שאתם חושבים עליו, לא מדובר בביצה משוקולד עם הפתעה בפנים אלא רק בביצים קשות פשוטות , מוגשות קצת אחרת.כמו שסיפרתי בפוסט הקודם שלי לגבי ימי שישי אנחנו נוהגים קבוע, כמסורת, לבלות אותו…