romiscon.wordpress.com
עוגיות מימונה
את אמא שלי שתהיה בריאה כבר הזכרתי, אין ספק שהיא ההשראה שלי, היד המכוונת, בעלת הטיפים והעצות, הרעיונות המדהימים וכושר העיצוב המופלא ביותר שפגשתי מעודי, בקיצור מוכשרת ברמות.בכל אופן האישה המדהימה הזא…