romiscon.wordpress.com
כמעט קיץ….
כן, כמעט קיץ, סוף מאי, יום שישי, ארוחת ערב משפחתית, יושבים בגינה סביב השולחן ופתאום… גשם. לא גשם חזק, טיפטוף… אבל טיפה ועוד טיפה ואחרי בערך עשר דקות הכל כבר היה רטוב. אספנו מהר ה…