rokida.com
اندروید 7 و بالاتر چگونه به کلید امنیتی تبدیل می شوند؟ - روکیدا
گوگل قابلیت جدید ارائه کرده که در آن افراد می توانند با استفاده از گوشی اندروید بالاتر از 7 از تایید دو مرحله ای به عنوان کلید امنیتی استفاده کنند.