rokida.com
آیا دندان خراب و عدم رعایت بهداشت دهان ما را می کشد؟! - روکیدا
دندان خراب و بیماری های دهان و دندان شاید به نظر مسائل ساده ای برسند ولی عدم رعابت بهداشت دهان می توانند باعث مشکلات دیگر از جمله بیماری های قلبی شوند.