rokida.com
سؤالاتی که رهبر برای توجه به کارمندان از خود می‌پرسد - روکیدا
برای اینکه یک کسب و کار به پیشرفت برسد، رهبر کار باید به کارمندان خود اهمیت دهد. برای اینکار باید سوالاتی را از خود بپرسد. در این مطلب به این سوالات اشاره شده است. روکیدا