rokerama.com
MELIPAT T-SHIRT DENGAN MUDAH : Oleh Mohamad Fazli (Kilang T-shirt)
Perkongsian artikel kali ini oleh Mohamad Fazli dari “www.kilangtshirt.com” Artikel kali berbentuk video, menunjukkan cara mudah melipat baju, terutamanya bagi pencetak baju yang memerl…