rokerama.com
SIMULATED PROCESS COLOUR – Panduan berperingkat(Bahagian 4): Menukarkan channel kepada BITMAP bagi penyediaan “film”
Pada tutorial “SIMULATED PROCESS COLOUR- Panduan berperingkat (bahagian 3) sebelum ini, anda diterangkan bagaimana menyediakan channel bagi setiap warna yang diasingkan. Sebelum itu, saya ing…