rokerama.com
SIMULATED PROCESS COLOUR – Panduan berperingkat(Bahagian 3): “Image Adjustment” dan Penyediaan Warna Seterusnya
Sebelum ini, jika anda sudah faham bagaimana menyediakan channel bagi underbase, anda mungkin tidak mempunyai masalah untuk melakukan proses SMP (Simulated Process Colour) bagi warna seterusnya Unt…