rokerama.com
Rekaan T-shirt secara “Freehand” vs Komputer
Kebanyakan pereka rekabentuk atau “Design” t-shirt masakini, lebih banyak menghasilkan rekabentuk menggunakan 100% komputer. Yang saya maksudkan di sini ialah “Pereka”, buka…