rokerama.com
“GUIDE BRACKET” : Penyediaan tetapan atau setting block cetakan
Tutorial ringkas ini adalah kesinambungan dari tutorial “Cara-cara Membuat Meja Cetak T-Shirt”.