rohitvadhwana.com
ડે લાઈટ સેવિંગ ટાઈમ
ડે લાઈટ સેવિંગ ટાઈમ એવો કન્સેપટ છે જેમાં ઉનાળામાં ઘડિયાળ પાછળ કરવામાં આવે છે અને શિયાળામાં આગળ કરવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય ઉદેશ્ય શિયાળામાં સુરજ મોડો ઉગતો હોય ત્યારે સમય પાછળ કરી દેવાથી એક કલાક દિવસ…