rohitvadhwana.com
ગ્રીન બોન્ડ
ગ્રીન બોન્ડનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે. અત્યારે જયારે ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણનો મુદ્દો મહત્વનો બન્યો છે ત્યારે ગ્રીન બોન્ડ વિષે માહિતી મેળવવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે.…