rohitakulkarni.wordpress.com
Aayushyachya Watewar ….
Aayushyachya watewar tu asach chalat raha… yashachya aakasht garud zep ghet raha; wisavyala parat ghartyat matr yet ja..! aayushyachya watewar tu asach chalat raha… sukhachya prateyk ks…