rohitakulkarni.wordpress.com
मार्ग शोधितो मी !!!
मनातील ना ना शन्का ,माझ्याशिवाय पूर्ण करणार बरे कोण !! जाईन मी माझ्या मार्गी , येतील सवन्गडी पाठीशी , असतील बाहुबलि माझ्या आधि , मझ नाही त्यान्चा द्वेश माझी बान्धिलकी फक्त माझ्या उत्तरान्शी !!…