rodinka-spolu.sk
Cisársky rez zvládnete za 30 minút: Čo vás čaká pri veľkej brušnej operácii? - Rodinka-Spolu.sk
Cisársky rez inak nazývaný aj sekcia je alternatíva k prirodzenému pôrodu a patrí k najbežnejším brušným operáciám. Ako prebieha cisársky rez a vďaka čomu sa rýchlo zotavíte? Aj keď Svetová zdravotnícka organizácia odporúča okolo 15 % pôrodov cisárskym rezom, na Slovensku sa sekciou v súčasnosti narodí až približne 30 % detí ročne. Aké sú indikácie …