rodenbloggar.se
Härlig utflykt till Ängsö Nationalpark med NA13
Efter en rundvandring på ön genom de olika biotoperna med slåtterängar, betesängar och gammal skog, arbetade eleverna flitigt med olika uppgifter. Det kunde vara att rita av några typiska blommor e…