rodenbloggar.se
Läslyftet på Rodengymnasiet 2016/17!
Vårt två år långa BFL – projekt går nu mot sitt slut, men den formativa bedömningen och det formativa förhållningssättet kommer leva vidare i vår undervisning här på Rodengymnasiet. Det formativa k…