rodenbloggar.se
Skolverkets satsning på naturvetenskap och teknik
Giftmord i litteraturen och kemin. Examensmål och gymnasiearbete. Vikten av laborativt arbete. Några exempel på föreläsningar, workshops och teach-meets som arbetslagen på naturvetenskapliga progra…