rodenbloggar.se
Att tydliggöra mål genom kvalitetsanalys
Ett viktigt delmål inom BFL och formativ bedömning är att eleverna ska förstå vart de är på väg. Många gånger har jag och säkert många med mig börjat olika kurser med att diskutera kunskapskrav oc…