rodenbloggar.se
Guldkampen 2015 – aktivitet för ökad gemenskap
10 september 2015 Rodengymnasiet startar upp varje läsår med en aktivitet, Guldkampen, för att stärka sammanhållningen och för att elever och lärare på de olika programmen ska lära känna varandra b…