robzijlstra.com
Woninginbrekers – dag 1
artikel 310 wetboek van strafrecht Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan di…