robzijlstra.com
Houd de dief !
Menso, 40 jaar, is een oude rot in het vak. Toen de veelpleger nog moest worden bedacht, hield hij zich al veelvuldig bezig met het plegen van strafbare feiten. Ruben is een ander verhaal. Hij is n…