robertweijers.eu
Trots
Trots is een knotse emotie. Geboren uit wedijver en strijd, maakt het dat we onszelf steeds vergelijken met de ander. Hoe die ander ons ziet is vaak onlosmakelijk verbonden met hoe fier we ons mene…