robertforsstrom.com
Serverless vs. Containers – Vilken kommer att bli dominerande
Enligt denna artikel så kommer serverless teknologin bli mer populär än containers eftersom det är lättare för utvecklarna att använda den och dessa då inte behöver bry sig om hårdvarukonfiguration…