riyogems.wordpress.com
Blue Topaz Ring, Blue Topaz Stone Silver Ring, Silver Ring, 925 Sterling Silver Ring,Midi Ring,Silver Stone Ring,Size US 2,3,4,5,6,7, 8,9,11
13.99 USD, by RiyoGems via Etsy