riyogems.wordpress.com
Black onyx Bracelet, 925 sterling silver Bracelet, Black onyx Silver Bracelet, bridesmaid present, Black Bracelet, Onyx Gemstone Bracelet,
59.99 USD, by RiyoGems via Etsy