riyogems.wordpress.com
Blue Topaz Bracelet, 925 sterling silver Bracelet, Blue Topaz Silver Bracelet, bridesmaid gift, Blue Bracelet, Topaz Gemstone Bracelet,
47.99 USD, by RiyoGems via Etsy