riyogems.wordpress.com
Citrine Bracelet, 925 sterling silver Bracelet, Citrine Silver Bracelet, bridesmaid present, Yellow Bracelet, Citrine Gemstone Bracelet,
59.99 USD, by RiyoGems via Etsy