ritaudina.com
Restauració de dos gravats de la 'Tauromaquia', de Goya |Rita Udina. Conservació i restauració d'obra gràfica
Beneficiari: Col·lecció privada. Objecte: Dos gravats de la sèrie "La tauromaquia", els números 13 i 26. Autor: Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). Danys: Enfosquiment lleu de les vor