ritaudina.com
Conservació-restauració de fons de plaques de vidre
Conservació i restauració de fotografies en placa de vidre (I). Tipus de degradacions (mirall de plata, celo, ditades), i com emmagatzemar-les en sobres.