ritaudina.com
Restauració d'enquadernació semi-flexible en pergamí |Rita Udina. Conservació i restauració d'obra gràfica
Enquadernació semi flexible en pergamí. "Semi" perquè dins les cobertes hi ha un cartró que li dóna una certa rigidesa, encara que no estiguin encolades al pergamí. Llibre imprès. Data: s