ritaudina.com
Sessió: Preparació d'originals fotogràfics per a exposició |Rita Udina. Conservació i restauració d'obra gràfica
Preservació, Conservació i Digitalització d'Originals Fotogràfics. Curs organitzat per l'IEFC (Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya). Sessions pràctiques i teòriques. "Preparació